Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 57